Libros

"Rosalía de Castro"

Este libro xorde da admiración cara a poesía de Rosalía de Castro. foi un proxecto secreto, case clandestino, como son os poemas de amor. Cada acuarela e cada liña sucederon roubándolle tempo a outras cousas, esquivando obrigas, superpoñendo vértices e triángulos vitais.

Publicado en 2021 por Edicións Fervenza.

© Texto e ilustracións: María Teresa Candal Devesa